Yunanistan – Türkiye: Anavatan
Mübadele sırasında evlerini kaybeden Türkler ve Rumlar, Karadeniz, Makedonya ve Girit’teki eski ve yeni vatanlarını anlatmaktadırlar.
Comments have been disabled on this site