Yunanistan – Türkiye: Tarih
Bu bölüm, 1919’da Yunan ordusunun İzmir’e çıkışından 1922’de Türk-Yunan savaşının son bulmasına kadar geçen süre içinde, 20. Yüzyılın ilk kitlesel zorunlu nüfus mübadelesinin nedenlerini derinlemesine inceler. Bu süreçte, Batı Anadolu, Karadeniz, Doğu Trakya ve Kapadokya bölgesinden 1.250.000 Osmanlı tebaası Rum Ortodoks ile batı ve orta Makedonya ve Girit’ten 500.000 Yunan vatandaşı Müslüman mübadele edilmiştir.
Comments have been disabled on this site